SQL Server Integration Services

SSIS (Integration Services)

De primaire taak van SSIS is simpel. SSIS integreert verschillende databronnen in een datawarehouse of database. Het proces dat daarvoor wordt gebruikt noemen we Extract (of Export), Transform and Load (ETL of ELT). SSIS wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de on-premises variant van SQL Server daar waar Azure Data Factory in een Azure omgeving gebruikt wordt. Met SISS-IR kunnen SSIS packages ook in Azure gedraaid worden.

  • Extract (of Export) zorgt voor het exporteren van de data vanuit het bronsysteem. De data wordt gekopieerd en beschikbaar gesteld aan de volgende stap in het proces
  • Transform zorgt voor eventuele transformaties van de data. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan aggregaties, omdat er nieuwe structuur moet worden gehanteerd vanwege verschillende bronsystemen.
  • Load is de laatste stap in het proces waarin de data wordt geladen in bijvoorbeeld een datawarehouse of datamart.

Volledige oplossing
SSIS is onderdeel van een grotere oplossing samen met SSAS (Analysis Services) en SSRS (Reporting Services) voor rapportage en PowerBI voor Dashboarding. Het proces Collect, Analyze and View beschrijft dit het beste. Tijdens het collecteren van de data wordt de tooling van SSIS gebuikt, vervolgens kunnen de analyse werkzaamheden worden geconfigureerd via SSAS en als laatste stap kan de informatie worden getoond via SSRS of Power BI.