SQL Server Analysis Services (SSAS)

SQL Server Analysis Service is een onderdeel van Microsoft SQL Server dat de mogelijk geeft om snel toegang te krijgen tot grote hoeveelheden data. Zowel in multidimensionale mode (OLAP model constructie) als in tabular mode (relationeel model constructie). In SSAS kunnen met Data Tools rapportage modellen worden gemaakt die vervolgens te gebruiken zijn met Microsoft zijn eigen BI-tools (Power BI, SSRS, Excel, etc.), maar ook met tools van andere leveranciers zoals Qlik en Tableau. SSAS is er zowel in een on-premises als Azure variant, een keuze voor één van twee kan op basis van dezelfde afwegingen gemaakt worden zoals deze voor ook de andere Microsoft producten gelden.

Een groot voordeel van het werken met een voor gedefinieerd rapportage model is dat zaken als autorisaties, calculaties, definities en relaties tussen tabellen centraal zijn geregeld. Dit verhoogd de zelfredzaamheid van een gebruiker, garandeert dat men alleen informatie ziet passende bij de uitgevoerde functie en is essentieel voor het creëren van één versie van de waarheid.

Tot voorkort was SSAS binnen de Microsoft stack als product de enige tool om een volledig rapportage model te creëren en voor te calculeren. Deze functionaliteit is echter grotendeels ook beschikbaar gekomen in Power BI en hier ontwikkeld Microsoft volop. Hiermee lijkt Microsoft te werken naar een toekomst waarin de functie SSAS volledig wordt geïntegreerd in Power BI.