Azure Synapse Analytics

Introductie  In de afgelopen decennia is er een steeds groter besef bij bedrijven over de impact van data en de betekenis voor elk bedrijf. In de beginjaren van deze technologische revolutie was er een sterke relatie tussen de hoeveelheid data die werd opgeslagen en de waarde (bijvoorbeeld in de vorm nieuwe inzichten) die hieruit werd gehaald.   In de afgelopen jaren zien we dat deze relatie […]

Lees verder

SAP Analytics Cloud: een introductie

Wat is SAP Analytics Cloud? Welke kernfunctionaliteiten kent het product en hoe kan het voorzien in de wensen van de eindgebruiker? Hoe is de integratie met bestaande dataservices? Zijn er beperkingen en risico’s verbonden met het managen van data in de cloud? Waar is SAP Analytics Cloud eerder toegepast door Plainwater? In dit artikel gaan […]

Lees verder

SAP verlengt de maintenance op SAP BPC

In de afgelopen 1 à 2 jaar hebben we veel te horen gekregen over de roadmap van SAP voor het productenportfolio voor planning en consolidatie oplossingen. Hierin hebben we vooral gehoord dat Group Reporting voor consolidatie en Sap Analytics Cloud voor planning dé oplossingen waren voor de toekomst. En dat zijn ze nog steeds. We […]

Lees verder