Plainwater helpt PostNL Communicatie Services met nieuw datawarehouse

Het project

Samen met PostNL Communicatie Services hebben we een nieuw datawarehouse ontwikkeld dat direct is aangesloten op de databronnen. PostNL Communicatie Services ondersteunt bedrijven met kennis en tools om hun klantcommunicatie effectief in te richten. Dit kan met print, online of een combinatie hiervan. In de online tool MijnDocument  kunnen klanten van PostNL Communicatie Services de voortgang en resultaten van hun activiteiten volgen. MijnDocument bevat nu informatie uit het nieuwe datawarehouse. Productieinformatie komt nu sneller dan voorheen in het dashboard voor klanten terecht. Daarnaast wordt data uit het datawarehouse gebruikt om automatische facturatie mogelijk te maken. Het datawarehouse is zo ingericht dat loads en belasting goed te monitoren zijn.

Oplossing 

Het volledige datawarehouse is opgezet met standaard software van Microsoft SQL-server, namelijk SQL Server Integration (SSIS). Om de brondatabases zo min mogelijk te belasten is gekozen voor databasereplicatie. Hiermee wordt een kopie van de bron op de datawarehouseserver gegenereerd. Elk halfuur wordt door middel van Change Data Capture (CDC) het systeem met delta’s in de data geladen. Standaard is deze technologie niet beschikbaar voor een Standard SQL-licentie, maar Plainwater heeft componenten ontwikkeld die dit mogelijk maken.
Vanuit het datawarehouse wordt elke avond een export gegenereerd met de facturatiebestanden. De logica en registratie van dit proces zijn onderdeel geweest van het datawarehouseproject. Het resultaat wordt ingelezen door de finance-applicatie om de facturen te genereren. De eerste facturen zijn al automatisch verzonden. Klanten worden nu één-voor-één overgezet naar dit nieuwe facturatiesysteem.

Toekomst

Het datawarehouseproject kent een tweede fase waarin meer bronnen op het systeem worden aangesloten. In deze tweede fase wordt ook Business Intelligence Markup Language (BIML) ingezet om bouwen en onderhoud van loads te vereenvoudigen. We verwachten in 2018 nog ruim tien bronnen aan het datawarehouse toe te voegen.

Plainwater feliciteert PostNL Communicatie Services met deze nieuwe oplossing en hoopt in de toekomst samen vergelijkbare resultaten te boeken.