Blog: Live data & SAP Analytics Cloud

Nu SAP Analytics Cloud (SAC) als rapportage tool steeds volwassener begint te worden stappen steeds meer organisaties over.  SAC kan gebruikt worden als standalone tool waarbij data direct wordt ingeladen, of via live connecties naar een data bron waardoor real-time kan worden gerapporteerd. Om direct op fysieke data te rapporteren kent de tool krachtige oplossingen om data op te schonen en te transformeren. Deze  oplossingen zijn echter ook beschikbaar voor live data — maar daar zit de crux — aangezien live data rapportages efficiënter moeten worden gebouwd om geen performance te verliezen.

Live data

Het rapporteren op live data kent voordelen ten opzichte van fysieke data zoals toegang tot de meest recente data of het minimaliseren van data loads. Een live data connectie maakt het mogelijk om “ on the fly” data te berekenen in een rapport doordat data vaak van tevoren virtueel gemodelleerd. Live data vergt dan wel weer extra rekenkracht van je hardware. Gelukkig kunnen we dit tegenwoordig laten doen door krachtige database engines, zoals HANA, die uitblinken in berekeningen om live data mogelijk te maken en zo performance te garanderen.    

Performance issues

Toch zien we bij veel bedrijven dat de overstap naar live data rapportages niet vlekkeloos gaat. Trage laadsnelheden, filtering en interactiviteit tussen tabellen en grafieken laten soms te wens over. Ook zien we dat users steeds hogere verwachtingen krijgen. Ze willen bijvoorbeeld kunnen doorklikken van geaggregeerd niveau naar gedetailleerde analyses om oorzaken te achterhalen. Om dit op te zetten met live data is uitdagend aangezien operationele en analytische data moet worden gecombineerd en dit veel rekenkracht kost.

SAC architectuur

Maar dat moet mogelijk zijn toch? We hebben immers krachtige database engines die om kunnen gaan met live data. Klopt. Maar we moeten ook kijken hoe er in de architectuur van SAP Analytics Cloud wordt omgegaan met berekeningen. Voor virtueel gemodelleerde data uit een databron wordt een database engine gebruikt, welke zeer snel is. Wil je de data verrijken in SAC door het maken van nieuwe calculaties, delta & tresholds of visualisaties – dan wordt dit uitgevoerd door je eigen laptop of device. Zo garandeert SAC dat bedrijfsgevoelige data beperkt blijft tot je eigen apparaat, maar daarmee ook de dataprocessing en dus snelheid.

Nadenken over het gebruik van Live data

Zouden we dan live data links moeten laten liggen? Zeker niet, maar het is zaak om zorgvuldig te zijn in waarvoor we het gebruiken en hoe we rapporten ontwerpen in SAC. Vaak kan er met verschillende functionaliteit eenzelfde soort rapport worden gebouwd – maar kan de snelheid aanzienlijk verschillen.

Hoe garanderen we performance?

Voor betere performance moeten  we goed nadenken over de meest efficiënte manier qua data processing en rapport ontwerp. Idealiter, laten we zoveel mogelijk data berekeningen door de database engine uitvoeren en vermijden we lokale calculaties. Om dat te realiseren is zowel kennis nodig over de werking van SAC functionaliteit, als het virtueel modelleren van data in de backend.

En nu praktisch, wat moeten we doen?

Bij onze klanten hebben wij praktische manieren gevonden om live rapportages in SAC te optimaliseren en zo beter te laten performen. Deze informatie delen wij graag en daarom geven wij in maart een Webinar: Efficiënt gebruik van live data in SAP Analytics Cloud.

Benieuwd naar praktische toepassingen om live rapportages in Sap Analytics Cloud beter te laten performen? Meld je dan nu aan voor ons Webinar.

Auteur:
Mauritz Gesink | SAC specialist
mauritz@plainwater.nl