Diensten

Voor het inrichten van een goede Business Intelligence-oplossing zijn de onderliggende processen, datastromen en definities essentieel. IT is daarbij geen oplossing voor de complexiteit, maar een middel om de bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Vanuit Plainwater helpen we je met advies en realisatie rondom architectuur, datawarehousing, rapportages en dashboards. We richten ons op SAP Netweaver en Microsoft BI, aangevuld met Business Object reporting tools.

 

Informatiesynergie
Data vertelt een verhaal, maar in veel bedrijven zijn delen van het verhaal opgeslagen in verschillende systemen. Neem bijvoorbeeld de omzet, in het Finance-systeem is goed te zien welke bedrijfsonderdelen de omzet maken en in welke maand de meest omzet is komen te vallen. Maar de hoeveelheid klantcontact die nodig is geweest om deze omzet te realiseren staat in het CRM-systeem.

Het verband in de data uit verschillende systemen noemen wij bij Plainwater informatiesynergie. Hiermee bedoelen wij de impliciete verbanden tussen de verschillende systemen die er voor zorgen dat de gecombineerde data als één dataset valt te beschouwen. Zo is de prospect in de offertes uit het CRM-systeem hetzelfde bedrijf als de business partner die later op de factuur genoemd staat. Net zoals de afnemer op het leasecontract van jouw werknemer gelijk is aan de werknemer die uren boekt op de projecten.

Onze specialisten helpen je bij het in kaart brengen van de informatiedomeinen binnen de organisatie, én de onderlinge verbanden. Door deze stap in het ontwerpproces kan een ontwerp voor een datawarehouse gemaakt worden dat gebruikt maakt van de synergie in de data. Zo voorkomen we dat er ongewenste extra complexiteit moet worden toegevoegd om data uit verschillende bronnen te combineren.

Bewezen Aanpak
In een bewezen aanpak met zorgvuldige stappen combineren onze specialisten diepgaande technische kennis met expertise rondom bedrijfsprocessen. Op deze manier borgen we de noodzakelijke informatiesynergie, zodat effectieve en betrouwbare stuurinformatie beschikbaar komt.

Nieuwsgierig naar onze aanpak? Lees meer over de stappen voor het creëren van heldere inzichten met behulp van effectieve dashboards en business intelligence-oplossingen die klaar zijn voor de toekomst.