Datawarehousing

Iedere onderneming beschikt over een grote hoeveelheid data. Deze data is door de gehele onderneming te vinden. Inkoopgegevens bij de afdeling inkoop, verkoopgegevens bij de afdeling verkoop, financiële gegevens bij de boekhouding, etc. Bij de meeste bedrijven worden deze gegevens gecombineerd in een Data warehouse om er informatie van te maken. Toen het data warehouse geïntroduceerd werd, werd de belofte gedaan dat het benaderen van data hierdoor veel gemakkelijker en vrijer zou zijn.

Die belofte wordt zelden nagekomen…

Veel data warehouses zijn het resultaat van op-één-stapeling van changes en goede bedoelingen. Hierdoor zijn ze ondoorzichtig en bieden ze niet de flexibiliteit die nodig is om een bedrijf te besturen. Er is nu gelukkig een beweging van Self-service BI tools die niet meer afhankelijk zijn van een data warehouse. Hierin kunnen gebruikers on-the-fly hun eigen data combineren en dus hun eigen waarheid creëren… om dat laatste te voorkomen was nu juist het data warehouse in het leven geroepen.

Betekend dit dat we altijd moeten kiezen tussen twee kwaden?

Volgens ons niet. Wij geloven in het principe achter een data warehouse, mits deze afdoende bewaakt wordt. En bewaken betekent in 90% van de gevallen “nee” zeggen. Het data warehouse heeft slechts een paar doelen:

  • Het combineren van data uit verschillende systemen
  • Het ontlasten van bronsystemen voor zware analytische vragen
  • Het bieden van een enkel toegangspunt voor alle analytische vragen
  • Het beschikbaar stellen van gearchiveerde data voor analyse doeleinden

De volgende taken zullen dus ergens anders (vaak in het bron systeem) belegt moeten worden:

  • Vertalingen tussen objecten o.b.v. was-wordt lijstjes
  • Verbeteren van datakwaliteit

Kan het data warehouse zo ingericht worden dat het kleine registratie fouten kan herkennen en herstellen voor de data in rapportages zichtbaar is? Ja, dat kan vaak wel. Maar dat gaan we niet doen.


Meer weten?

Daniël, Onze datawarehouse expert

Door het datawarehouse zuiver te houden blijft het flexibel en treden er veel minder fouten in op. Wil je eens met ons in gesprek over hoe we jouw datawarehouse weer op order kunnen krijgen?

Neem contact op met Daniël Sanders via Daniel.Sanders@Plainwater.nl of bel hem op +31(0)648400585