Azure Synapse Analytics

Introductie 

In de afgelopen decennia is er een steeds groter besef bij bedrijven over de impact van data en de betekenis voor elk bedrijf. In de beginjaren van deze technologische revolutie was er een sterke relatie tussen de hoeveelheid data die werd opgeslagen en de waarde (bijvoorbeeld in de vorm nieuwe inzichten) die hieruit werd gehaald.  

In de afgelopen jaren zien we dat deze relatie is afgezwakt, grote hoeveelheden data worden opgeslagen in big data lakesdatawarehouses en data pipelines. De data is vaak ongestructureerd en wordt verspreid opgeslagen waardoor het moeilijk is om deze data om te zetten tot bruikbare analyses. Om dit probleem te tackelen introduceerde Microsoft in 2015 Azure SQL Data Warehouse. Een product bedoeld om data warehousing en Big Data analytics samen te brengen.  

Microsoft's Azure Synapse Analytics bridges the gap between data lakes and  warehouses | TechCrunch

In november 2019 besloot Microsoft deze dienst te hernoemen naar Azure Synapse Analytics, echter is dit niet alles wat er toen veranderde. Met de introductie van Synapse heeft Microsoft ook een aantal stappen gezet om de verschillende BI-producten en diensten zoals PowerBI, Machine learning, Apache Spark en Azure Data Factory nog verder samen te brengen. Om dit verder te ondersteunen is Synapse studio geïntroduceerd, het portaal dat toegang biedt tot Synapse waarin een uniforme interface beschikbaar wordt gesteld om met verschillende producten te werken zonder van applicatie te wisselen.  

Collection of all ADF Mapping Data Flow videos | Erwin & BUSINESS ANALYTICS

De integratie van verschillende producten en diensten is niet het enige dat Synapse definieert. Synapse is erop gericht om de gebruiker low-code oplossingen te bieden, waarbij de gebruiker doormiddel van drag and drop de data kan modelleren maar ook tot snelle inzichten over bijvoorbeeld datakwaliteit kan komen.  

But wait, there is more! 

Tot op dit punt is er voornamelijk gekeken naar het bewerken en visualiseren van data. Synapse biedt nog meer dan alleen oplossing te bieden voor deze twee aspecten.  

Door de gegevensintegratie en de gecentraliseerde manier van werken zijn namelijk de beveiliging van data en controle van het ETL proces beter te garanderen. Ook is het niet langer nodig om de autorisatie van een persoon in verschillende applicaties te regelen. 

Voor wie is Synapse bedoeld? 

Het is een product dat binnen elk bedrijf ingezet zou kunnen worden. Synapse biedt een wereld aan mogelijkheden, maar dit betekent niet dat deze allemaal gebruikt moeten worden, net als veel van de andere Azure producten betaal je naar gebruik. Hierdoor is het relatief laagdrempelig, en daarbij is een belangrijk kenmerk van het Azure ecosysteem dat het makkelijk is om op en af te schalen. Hierdoor ken men klein beginnen zonder dat dit tot beperkingen leidt in de toekomst.  

Onze tip 

Het Azure landschap is inmiddels immens en het overzicht hierin is makkelijk te verliezen. Ook een veel gehoorde klacht over Azure producten is dat kosten ondoorzichtig zijn, daarom adviseren wij om klein te beginnen, formuleer een concrete business case en werk deze uit. Azure biedt de mogelijkheid om een max op de kosten te zetten zodat je achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Wanneer de business case een succes is kan deze uitgebreid worden, hierbij kan ervan uit worden gegaan dat de kosten lineair toenemen. 

Tot slot

Met Azure Synapse Analytics biedt Microsoft een krachtig platform om de business intelligence van een bedrijf langs te herstructureren. Door de sterke gegevensintegratie en mogelijkheden voor Big date en Machine learning wordt het mogelijk om meer inzichten te generen uit de opgeslagen data.  

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Azure Synapse Analytics voor jouw bedrijf?

Meld je gratis aan voor ons webinar!

Verder kun je altijd contact opnemen met een van onze experts, want we gaan graag in gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie: https://www.plainwater.nl/over-ons/bi-consultant/