Heldere inzichten

Ooit de vraag gehad, of gesteld, om cijfers op te leveren over een periode? Omzet, Bruto Marge, FTE’s, productiecijfers? Een vraag die meteen veel vragen oproept. Periodieke cijfers, year-to-date of quarter-to-date? Inclusief interne omzet? Eindstanden of gemiddelde FTE’s? En wat is een gemiddeld FTE? Productie inclusief of exclusief uitval?

Belangrijk om deze vragen te stellen, maar niet iedere keer. Op een zeker moment moeten de definities duidelijk en eenduidig zijn. Een vraag om cijfers moet als antwoord de juiste cijfers hebben. Hoe ga je dit bewerkstelligen binnen jouw organisatie? Heldere inzichten vragen om duidelijkheid en transparantie.

Bovenstaande is een absolute must om vervolgens helder inzicht te krijgen, maar daarna moet de techniek ook meewerken. Eén ingang voor alle rapportages, een duidelijke opzet en de juiste cijfers voor de juiste mensen toegankelijk.

Eerst de definities…
De specialisten van Plainwater helpen je om bovenstaand doel te bereiken. Samen met jou bepalen we in de eerste stap wat de definities zijn. Definities moeten vastliggen en voor iedereen helder zijn, zodat er tijdens drukke reportingperiodes geen discussie meer is. Deze discussies moeten vooraf gevoerd zijn.

…dan de techniek
De volgende stap is de techniek. Met de definities op tafel beginnen we aan het technische deel van het project. Eerst klein; lijstjes en simpele rapporten. We zijn dichtbij en zullen de tussenresultaten bij je neerleggen ter review, zodat ook jij precies weet waar wij mee bezig zijn. We ontsluiten externe systemen en starten met de uitdaging om de gegevens van alle verschillende systemen te koppelen, daar waar mogelijk. Zo komen we tot rapporten over gecombineerde bronnen, analyserapporten met drill-down en het ultieme doel….: een effectief dashboard.

Effectieve stuurinformatie
Deze bewezen aanpak combineert de verschillende datastromen binnen jouw organisatie tot eenduidige en effectieve stuurinformatie. Zo krijgen de mensen binnen jouw organisatie eenvoudig toegang tot één helder beeld om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Meer weten?
Wil je meer weten over het creëren van heldere inzichten binnen jouw organisatie? Neem contact op met Bastiaan Sanders via bastiaan.sanders@plainwater.nl.